Seminar H: Hvor vil du sætte dit aftryk?

  • Onsdag, 11. september 2019 - 16:00 til 20:00
  • VIA University College, Birk Centerpark 5, Bygning C, Auditorium C, 7400 Herning
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2018 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Søndag, 30. juni 2019 - 12:00

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

Det betyder, at de studerende veksler mellem uddannelse, der foregår på en uddannelsesinstitution og praktik inden for en profession fx en virksomhed, en skole, et sygehus, en kommune eller en klinik. Der findes professionsbacheloruddannelser inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private.

På dette fordybelsesseminar sætter vi fokus på vidensdelen inden for en professionsuddannelse og prøver kræfter med konkrete undervisningsformer.

Workshop: Strategic Design Practice

v/René Claus Larsen

Kom til en kreativ workshop og få en introduktion om vores forskning inden for Design Thinking feltet. Ved VIA Design i Herning har to lektorer videreudviklet begrebet Design Thinking til også at omfatte forretningsforståelse og strategi.

Strategic Design Practice, som det nye begreb hedder, skal sikre, at designprocessen ikke kun handler om at generere idéer, men at det også ender i løsninger. Allerede i idégenereringsfasen skal man tænke i mulige slutprodukter.

Metoden er et kreativt og innovativt værktøj især udviklet til andre faggrupper end designere. Med metoden får andre faggrupper et fælles sprog for, hvordan de kan arbejde med innovation. 

Program 

16.00-16.05: Velkomst 

16.05-16.15: Oplæg om professionsbacheloruddannelser og VIA University College’s uddannelsesudbud

16.15-17.15: Opstart af workshop

17.15-18.00: Aftensmad 

18.00-19.15: Videre arbejde i og afrunding af workshop 

19.25-19.30: Afslutning v/ATU 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

Formål

Seminar H: Hvor vil du sætte dit aftryk? har blandt andet til formål at give jer indsigt i professionsuddannelsernes vidensdannelse og praksisformer med afsæt i konkrete uddannelser.

Fordybelseseminarer, årgang 2018
  • Antal deltagere: 50
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk