Oprettet af Søren Bisbo den 13. december 2018

Sommercamp 2018

Med 193 deltagere var der lagt op til en spændende og ikke mindst solrig sommercamp på Herning Gymnasium i den første uge af juli 2018.

Med 193 deltagere var der lagt op til en spændende og ikke mindst solrig sommercamp på Herning Gymnasium i den første uge af juli 2018. Sommercampen var arrangeret i et tæt samarbejde mellem ATU | Midt, Aarhus Universitet, adskillige virksomheder og ATU Model United Nation. Formålet med ATU | Midts sommercamp er at skabe en uge med intens faglig fordybelse og sociale aktiviteter, som kan og vil danne et stærkt fagligt og deraf socialt fundament for resten af eleverns forløb på ATU | Midt. Forventningerne var høje hos nogle og håbefulde for andre. Ville der blive skabt nye venskaber; ville der være noget på programmet, der kunne udfordre fagligheden; og hvordan ville det være at tilbringe fem dage med så mange mennesker?

Udenrigspolitisk analyse

Efter en velkomst til sommercampen, startede ugens program søndag middag med en udenrigspolitisk analyse ved ph.d studerende Jonas Gejl Pedersen, Cand. Soc i Samfundsfag og Historie, Aarhus Universitet. Med afsæt i blandt andet den russiske militære intervention i Ukraine, Cubakrisen, den syriske borgerkrig og USA’s invadering i Irak i 2003 blev eleverne introduceret for udenrigspolitiske teorier og metoder med det formål at kunne undersøge og vurdere staters udenrigspolitiske ambitioner, beslutningsprocesser og adfærd i og uden for internationalt samarbejde med andre stater.

Til trods for at dette emne umiddelbart lå uden for flere af elevernes interesseområde, fungerede oplægget som en øjenåbner og et spændende indblik i, hvad stater ”vil”, ”beslutter” og ”gør” inden for den udenrigspolitiske scene: ”Det var en interessant forelæsning, der særligt formåede at gøre mig nysgerrig på udenrigspolitik, som ellers ikke er noget, jeg tidligere har beskæftiget mig med, beretter én af eleverne efterfølgende.”

Den udenrigspolitiske analyse gav eleverne et klart og nuanceret billede af, hvad FN’s Sikkerhedsråd beskæftiger sig med. En begejstret elev beskriver det sådan: ”Det var interessant at få et indblik i Ruslands politiske situation set fra landets eget perspektiv. Et billede der sjældent bliver fremstillet i medierne, men som i høj grad giver en forståelse for russernes udenrigspolitiske beslutninger.”

Det skulle senere hen vise sig, at den udenrigspolitiske analyse dannede et godt udgangspunkt for de FN-forhandlingerne, der senere på ugen blev simuleret for eleverne: ”Det var virkelig spændende at få et nyt perspektiv på Rusland, og på hvorfor stater generelt agerer, som de gør. Jeg synes, forelæsningen havde en god sammenhæng til de andre af ugens aktiviteter,” udtaler en elev.

Søndag aften bød på femkantsløb, der var arrangeret af Sammspil. I teams blev eleverne sat til at løse opgaver, og igennem bevægelse reflekterede de over, hvordan et godt og udbytterigt samarbejde etableres i praksis: ”Det kickstartede fællesskabet og satte skub i, at man ikke bare finder sammen med dem, man i forvejen kender.” Netop denne betragtning blev delt af langt de fleste elever, og teamsamarbejdet resten af sommercampen blev positivt fremhævet.

Ekskursioner til regionens virksomheder

Tirsdag og onsdag skulle eleverne henholdsvis på udvalgte ekskursioner til forskellige virksomheder i regionen den ene dag og prøve kræfter med en simuleret FN-forhandling, hvor situationen i Syrien skulle debatteres i FN’s-Sikkerhedsråd den anden dag.

Der var på ATU-sommercampen planlagt 5 ekskursioner til virksomheder inden for forskellige brancher. Eleverne havde på forhånd meldt sig til ekskursionerne, som var tilrettelagt således, at de mødte elevernes faglige interesse.

I beskrivelserne af ekskursionerne var der blevet lagt vægt på studieretningerne, som de enkelte ekskursioner var særligt rettet mod. Det betød, at eleverne i høj grad fik udfordringer, som modsvarede deres faglige ståsted på ekskursionerne.

Udover at ekskursionerne til regionens virksomheder giver inspiration til studievalg og senere hen til karrierevalg, giver de også et fantastisk godt indblik i, hvordan den akademisk tilegnede viden finder sin anvendelse i praksis. ”Vi fik stillet konkrete opgaver, som vi skulle løse ved at tegne og fortælle. Det fungerede super godt, eftersom vi kunne anvende vores nye viden i praksis,” skriver en elev.

De 5 ekskursioner bredte sig over et stort fagligt spektrum inden for blandt andet handel og økonomi, bio- og fødevareteknologi, vinduesprodukton, iværksætteri kulturmøde og virksomhedsfilosofi.

Med fokus på aspekter ved ’Opstart, finansiering og innovation’ besøgte eleverne tre forskellige virksomheder (NuPark, VestjyskBank og Medicon Innovation Partner) og hørte om, hvordan de hver især orienterer sig i både det lokale og globale marked, og om hvilke udfordringer de står over for i fremtiden. En elev skriver i den forbindelse: ”Virksomhedsrepræsentanterne var dybt professionelle og dygtige formidlere, der gennem reelle eksempler formåede at sætte enhver ind i virksomhedernes arbejde med innovation.” En anden elev fremhæver indsigter fra banken “Det var interessant at se, at også en bank har meget at være opmærksom på og har mange handlemuligheder, når det kommer til branding.“

Ekskursionen ’Globalt kulturmøde og virksomhedsfilosofi’ foregik ved den japanskejede danske virksomhed Kyocera Unimerco. Her fik eleverne indsigt i udviklingen af en dansk familiedrevet virksomhed, der senere er blevet opkøbt af en større japansk virksomhed, som deler den danske virksomheds ledelsesprincipper og virksomhedsfilosofi. Eleverne mødte den japanske medarbejder, Naohiro Tsurumi, der fortalte om sine egne erfaringer omkring de fremtrædende kulturforskelle mellem Japan og Danmark både på arbejdspladsen og i privatlivet. Eleverne fik et indblik i, hvordan virksomhedsfilosofi og ledelse kan have stor indvirkning på en virksomheds succes: ”Jeg synes, at det var rigtig spændende at høre om virksomhedsfilosofien, og om hvordan et japansk firma med egne værdier kan tilpasse sig til Danmark,” beskrev en elev efter ekskursionen.

På ekskursionen ’Opstart, biler og lydsystemer’ mødte eleverne iværksættere, der var i færd med at starte deres egen virksomhed med fælles kontorplads i Buisness Park Struer. Ved Harmann fik eleverne et indblik i relevante overvejelser i forbindelse med virksomhedsdrift, opstart, risici og succeskriterier. En elev understreger, at ”det var fedt at få indsigt i de problemer, som de står overfor i deres dagligdag og endda selv få chancen for at tænke over dem og hjælpe dem.”

På ekskursionen ’Kan fisk være nøglen til verdens fremtidige fødevarebehov?’ blev eleverne indført i det meget omkostningstunge fiskerierhverv. Det danske firma BioMar, der har specialiseret sig i at producere fiskefoder på bæredygtig vis gennem metoder, som på samme gang er mindre forurenende og mere omkost- ningsbevidst gav et dybdegående indblik i virk- somheden. Få vidste, at ét kilo foder giver ét kilo fisk: ”Det var virkelig en øjenåbner i forhold til, hvad man kan gøre for at stoppe sult og madmangel i fremtiden.” Eleverne fik også indblik i den løbende forskning og udvikling samt den konkrete produktion af BioMars produkter: ”Det var fedt med det kemiske indblik i fodersammensætningen og viden om fordele ved fisk som ernæring og dets bæredygtighed.”

På ekskursionen ’Indoor generation - let the sunshine in’ fik eleverne indsigt i Veluxs virksomhedsfilosofi, hvor formål sættes før profit. Som en elev refekterede over efter ekskursionen: ”Det var en rigtig spændende eksursion. For mig handlede det i virkeliheden ikke så meget om vinduer. Det handlede mere om de moralske og personlige mål, som virksomheden gerne vil opnå og prioriterer højere end kapital.” En anden supplerer denne refleksion: ”Det var interessant at høre om de filosofier, der ligger bag virksomheden, som handler mere om, hvordan man er et menneske i et fælleskab end det produkt, der produceres.” Eleverne kom på eksursionen helt tæt på ingeniørernes arbejde med produktudvikling, og i produktionslokalerne blev flere elever klar over, hvor meget det kræver, at producere og designe produkter: ”Det var virkelig fedt at se deres produktionsfaciliteter, og det gik op for mig, hvor meget mere det kræver at lave et vindue, end man lige går og tror.”

Gennemgående for alle ekskursionerne var, at der blev givet konkrete eksempler på, hvordan faglige interesser kan udmønte sig i konkrete beskæftigelsesmuligheder. En elev sagde i forbindelse med ekskursionen, at ”det gav et fantastisk indblik i, hvordan forskning og produktion samarbejder”.

Model United Nations: Syria

Eleverne havde på forhånd forberedt sig grundigt til FN’s Sikkerhedsråds simulering af situationen i Syrien, som blev gennemspillet i alt 4 gange på sommercampen, så alle elever kunne prøve kræfter med internationale forhandlinger. I år var det ATU’ere og ATU-alumner med særlig interesse og MUN-erfaring, der stod for afviklingen af MUN-forhandlingerne.

Eleverne blev opdelt i lande, og de havde alle læst op på deres respektive lands position og holdning i relation til konflikten i Syrien, så de kunne agere som det givne land i forhandlinger om en resolution i FN regi.

Øvelsen krævede strategisk og politisk forståelse for at kunne få sit eget lands interesse i spil i forhandlingerne. Eleverne fik gennem en hel dag med både formelle og uformelle internationale forhandlinger indsigt i et komplekst politisk apparat, hvor forhandlinger både foregår i konferencerummet, men i høj grad også på gangarealerne og under pauserne. En elev beskriver, at det var en stor oplevelse at være en del af forhandlingerne: ”Det var overraskende sjovt og super spændende at være en del af. Jeg var fascineret af processen, og det var lærerigt at forsøge at udtrykke holdninger og meninger, man nødvendigvis ikke har i virkeligheden. Jeg var selv valgt til at repræsentere Syrien, hvilket var meget interessant. De har nogen lidt absurde holdninger til emnet, men det var igen det, der gjorde det endnu mere spændende at være en del af.”

Science & Technology: workshops

Onsdag formiddag bød på i alt 6 forskellige workshops, som blev faciliteret af kompetente naturvidenskabelige forskere fra Aarhus Universitet. Eleverne kunne vælge to workshops, hvor de blev præsenteret for noget af den forskning, der finder sted på Science & Technology. Blandt andet kunne eleverne blive klogere på den digitale verden, vi lever i, og få hands-on erfaring med kryptering af data. Andre elever kunne få indsigt i forskningen bag sociale robotter, viden om det biobaserede samfund, nye metoder inden for hjertekirugien, plastikkens anvendelsesmuligheder på godt og ondt og Big Data. Generelt fandt eleverne de naturvidenskabelig workshops yderst interessante. En elev beskriver det på denne måde: ”Jeg synes, at det var en rigtig spændende dag, der gav indblik i helt ny forskning.”

Afslutningsaften

Onsdag aften stod i samværets, fællesskabets og festens tegn, hvor eleverne fik ekstra god middag, og hvor det var eleverne, der i samarbejde tog ansvar for at arrangere festlighederne med indslag, konkurrencer, musik og underholdning. De uformelle rammer om fællesskabet var med til at knytte nye sociale bånd eleverne imellem.

Europa og Storbritannien efter Brexit

Torsdag startede med et foredrag om Brexit ved professor Mads Qvortrup, Conventry University. Trods enkelte eftervirkninger fra ugens tætpakkede program og afslutningsaftenen fastholdt Mads elevernes fulde opmærksomhed gennem tre timer, for hvordan står Europa de næste 10 ti år? ”Foredraget gav et super godt indblik i de overvejelser, der har været i forbindelse med beslutningen om Brexit, og det var spændende at høre om konsekvenserne af valget, og hvordan det nu står til i England.” Begejtstringen for de indsigter, Mads præsenterede eleverne for var meget stor, og mange havde flere spørgsmål til Mads, da forelæsningen var færdig. Følgende citat fra en elev understreger det store udbytte eleverne fik af forelæsningen: ”Mads formåede at fortælle om Storbritannien og deres problemer helt ned i detaljerne, men samtdig så alle kunne følge med. Han fik en masse vigtige nuancer med af konflikten.”

Læringsrefleksioner og elevernes feedback

Sommercampen blev afsluttet med en fælles og individuel mundtlig refleksion over ugens udbytte og det læringspotentiale, sommercampen gav.
I de efterfølgende skriftlige refleksioner over sommercampen fremhæver eleverne, at de forventede anderledes fagligt input og ny læring. De håbede samtidig, at det sammen med sociale aktiviteter ville give mulighed for at danne venskaber på tværs af gymnasier.

Langt størstedelen af eleverne på sommercampen anfører, at deres forventninger er blevet mødt til fulde, og de vurderer også, at der var en perfekt balance mellem det faglige og det sociale indhold på sommercampen. ”Sommercampen var en uge fuld af faglighed og fællesskab”.

Størstedelen af eleverne vurderer også, at de kan bruge den viden og læring, de er blevet præsenteret for på sommercampen i deres videre uddannelsesforløb. Et udpluk af elevernes indsigter omkring udbyttet af sommercampen er, at de har stiftet bekendtskab med nye metoder til at arbejde mere åbent med emner på, at de har fået et indblik i deres egen personlige arbejdsproces, at de har opnået konkret ny viden inden for forskellige

fagtraditioner, og at de har fået styrket deres samarbejdsevner og sociale færdigheder: ”Sommercampen har været med til, at udvikle mine faglige kompetencer som helhed. Campen har været velorganiseret, og den har positivt udfordret mig både fagligt og socialt. Jeg har taget ny viden og nye kompetencer med hjem, der ville være yderst relavante at anvende på mit gymnasium og i mine fremtidige studier. ” og en anden elev skriver: ”Det har været en uforglemmelig oplevelse for mig, og har mindet mig om hvorfor jeg elsker viden.”

”Synes virkelig, at det er godt med sommercampen. Det giver os som ATU’ere et meget bedre fællesskab.”

 

 

 

 


 

 

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk