Seminar Q: Kreativitet og innovation

  • Lørdag, 16. marts 2019 - 10:00 til 16:00
  • Nobelauditoriet, lokale 1482-105, Aarhus Universitet
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag, 9. januar 2019 - 12:00

Kreativitet og innovation

”Hvad vil det sige at være kreativ? Er det svært? Og kan jeg lære det?

Vi vil gerne bruge fire timer sammen med jer, hvor vi sammen dykker ned i disse spørgsmål.

Vi skal igennem en rejse, hvor den kreative proces sætter rammen, I er i centrum, og vi guider jer igennem.

I lærer, hvordan den kreative proces kan se ud, hvordan I selv kan anvende den som værktøj i andre sammenhænge. Og så skal I selvfølgelig selv have fingrene ned i skidtet og prøve, hvordan det er at stå i.

Vi vil gerne vise jer, at det er både sjovt, svært, frustrerende og lærerigt at være kreativ, særligt hvis man gør det helt bevidst.

Vi har endnu ikke mødt jer, men vi tvivler ikke et øjeblik på, at I er rigtigt kreative!

I skal ikke bruge andet udstyr end jer selv og evt. en blyant.

Vi tager udgangspunkt i FN's verdensmål. I må gerne overveje hvilket tema I helst vil arbejde med. Det er derfor vigtigt at i sætter jer ind i de forskellige temaer, herunder også de relaterede undertemaer. Det er nemlig med afsæt i disse, at grupperne bliver sammensat på dagen. I må allerede nu gerne snakke med de andre deltagere, så I måske allerede er i stand til at danne grupperne på forhånd og inden seminariet. Det er vigtigt, at der er repræsenteret forskellige studieretninger i grupperne, som skal bestå af 4-5 personer. 

Program

10.00: Velkomst v/ATU | Midt
10.05: Introduktionsforelæsning: Hvad taler vi om, når vi taler om kreativitet v/Michael Mose Biskjær

Kreativitet er et af de mest komplicerede (og romanticerede) begreber i vores kultur. Samtidig regnes kreativitet som en af de vigtigste kompetencer, når fx virksomheder skal finde de dygtigste nye medarbejdere. Det stiller ikke mindst unge under uddannelse i et dilemma: Hvordan kan kan skærpe sine konkrete kompetencer inden for noget så abstrakt som kreativitet? I dette oplæg vil Michael Mose Biskjær, ph.d., fra Aarhus Universitet introducere udvalgte resultater og indsigter fra den aktuelle kreativitetsforskning––hvor vi har været, og hvor vi er på vej hen––så vi i fællesskab kan blive lidt klogere på, hvad vi taler om, når vi taler om kreativitet.

11.00: Pause
11.15: Brainstorning og undersøgelse af problemer 
12.30: Frokost
13.00: Idegenerering og ideudvælgelse 
14.45: Pause
15.00: Præsentationer af løsninger 
15.45: Fælles opsamling og afrunding
16.00: Tak for i dag

 

Tema 1. Future cities - fokus på byudvikling, herunder transport og grønne offentlige rum

Dette tema tager afsæt i verdensmål nr. 11: bæredygtige byer og lokalsamfund

https://www.verdensmaalene.dk/maal/11

Følgende delmål kan supplere temaet: 

-11.2 Inden 2030 skal der skabes adgang for alle til sikre, tilgængelige og bæredygtige transportsystemer til en overkommelig pris

-11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.

-11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.

 

Tema 2. Future of health - fokus på sundhed, herunder specielt misbrug 

Dette tema tager udgangspunkt i verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel 

https://www.verdensmaalene.dk/maal/3

Følgende delmål kan supplere temaet: 

- 3.5 Forebyggelse og behandling af stofmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes.

- 3.6 Inden 2020 skal antallet af globale dødsfald og tilskadekomster som følge af trafikulykker halveres.

 

Tema 3. Selvvalgt udfordring med afsæt i FN's verdensmå

I vælger selv mål og supplererende delmål 

 

Forberedelse

Alle, uanset valg af tema, skal orientere sig omkring følgende materiale:    

Scientific genius is extinct:
https://atumidt.dk/sites/default/files/aktiviteter/after_einstein_scientific_gen.pdf

Sir Ken Robinsons TED talk:
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=en

Artikel skrevet af ophavsmanden til ”disruptive innovation”-begrebet fra Harvard Business Review om  5 vaner/praksisser, som man med fordel kan opøve, hvis man gerne vil agere mere innovativt:
 
En video med den dansk/norske kreativitetsforsker, Balder Onarheim, om hvordan man bliver mere kreativ, og hvordan ”constraints” virker befordrende for kreativitet:
 
 
Til hvert valgt tema skal I yderligere orientere jer omkring følgende materiale: 
 

Tema 1: 

Hvorfor byerne er så vigtige:

https://www.weforum.org/agenda/2018/10/how-cities-not-states-can-solve-the-world-s-biggest-problems/

Artiklen beskriver de største udfordringer for amerikanske byer: 

https://www.politico.com/magazine/story/2017/06/30/biggest-challenge-american-cities-policy-experts-215308

Byer, der er gået foran med forskellige projekter:

https://www.wired.com/2015/09/design-issue-future-of-cities/

Spændende webdokumentar om udviklingen af 5 byer, primært i U-lande/mellemindkomstlande. Denne er kun supplerende og dermed frivilig:

http://www.futurecities.nl/en/

 

Tema 2:

Om sundhedsproblemer på verdensplan:

https://medium.com/@who/10-threats-to-global-health-in-2018-232daf0bbef3

Om de hyppigste dødsårsager i Europa:

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/185215/Leading-causes-of-death-in-Europe-Fact-Sheet.pdf

Om typer af misbrug:

https://www.webmd.com/mental-health/addiction/substance-abuse#1

http://www.psykiatrifonden.dk/viden/diagnoser/misbrug-af-alkohol-og-stoffer/misbrug.aspx

Innovative sundhedsløsninger:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/top-10-health-care-innovations.html

Forskningsartikel om Innovative løsninger på misbrugsproblemer:

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.publhealth.22.1.249

 

Tema 3:

Såfremt man vælger at beskæftige sig med tema 3, bedes man orientere sig i SDG'erne og overveje, hvilket mål eller problemstilling man gerne vil arbejde med.

Læs følgende artikel om at formulere "kraftfulde spørgsmål": 

https://www.gardeningmatters.org/sites/default/files/u106/Art_of_Questions.pdf

 

Formål
Seminar Q: Kreativitet og innovation har til formål at vise jer, hvordan en kreativ proces kan se ud, og hvordan I selv kan anvende den som værktøj i andre sammenhænge.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk