Seminar G: Kan kunstig intelligens redde os? (Fordybelsesseminar på sundhedsvidenskab)

  • Mandag, 3. september 2018 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Tvillingeauditoriet, Bygning 1324, lokale 025, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 30. juni 2018 - 12:00

Kom og få et indblik i fremtidens sundhedsvæsen. 

Emnet er kunstig intelligens, og vi sætter spørgsmålstegn ved: 
 
Kan kunstig intelligens redde os?
 
Indtil nu har alle vigtige beslutninger i sundhedsvæsenet været truffet af læger, radiologer eller andet sundhedsfaglige personale baseret på uddannelse og erfaring. Men i fremtiden kan computere muligvis overtage dele af disse beslutninger.
 
Kunstig intelligens kan potentielt forbedre patientforløbet ved at bruge den enorme mængde af data, der allerede findes i sundhedsvæsenet til både diagnosticering og valg af behandling af patienter. 
 
Kunstig intelligens bruges allerede til at øge sundheden i Danmark generelt. For eksempel kan en computer også lære at identificere sygdomme på et tidligt stadig ud fra røntgenbilleder. Men er det etisk forsvarligt at basere livsvigtige beslutninger på svar fra en computer, og hvem har i sidste ende ansvaret for beslutningen?
 
Program (foreløbigt)
16.00-16.10: Velkomst v. Ph.d.-studerende
16.10-16.40: Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet v/radiolog fra Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital.
16.45-17.30: Workshoprunde 1
17.30-18.15: Aftensmad
18.20-19.05: Workshoprunde 2
19.10-19.50: Paneldebat
19.50-20.00: Opsamling – Afrunding
 
3 workshops (vælg 2 af 3) (link følger)
 
1. Hvad er kunstig intelligens og hvad bruges den til i sundhedsvæsenet. 
 
2. Kunstig intelligens inden for radiologi, herunder billede diagnostik.
 
3. Etiske aspekter ved brug af kunstig intelligens i sundhedsvidenskab.
 
Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

Formål

Seminar G: Kan kunstig intelligens redde os? har blandt andet til formål at give konkrete indblik i sundhedsvidenskabelige studier, deres samspil og nogle af de dilemmaer, man kan møde inden for medicinsk forskning.

Fordybelse, Årgang 2017
  • Antal deltagere: 120
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk