Seminar G: Kan kunstig intelligens redde os? (Fordybelsesseminar på sundhedsvidenskab)

  • Mandag, 3. september 2018 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Tvillingeauditoriet, Bygning 1324, lokale 025, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 30. juni 2018 - 12:00

Kom og få et indblik i fremtidens sundhedsvæsen. 

Emnet er kunstig intelligens, og vi sætter spørgsmålstegn ved: 
 
Kan kunstig intelligens redde os?
 
Indtil nu har alle vigtige beslutninger i sundhedsvæsenet været truffet af læger, radiologer eller andet sundhedsfaglige personale baseret på uddannelse og erfaring. Men i fremtiden kan computere muligvis overtage dele af disse beslutninger.
 
Kunstig intelligens kan potentielt forbedre patientforløbet ved at bruge den enorme mængde af data, der allerede findes i sundhedsvæsenet til både diagnosticering og valg af behandling af patienter. 
 
Kunstig intelligens bruges allerede til at øge sundheden i Danmark generelt. For eksempel kan en computer også lære at identificere sygdomme på et tidligt stadig ud fra røntgenbilleder. Men er det etisk forsvarligt at basere livsvigtige beslutninger på svar fra en computer, og hvem har i sidste ende ansvaret for beslutningen?
 
Program 
16.00-16.10: Velkomst v. Ph.d.-studerende
16.10-16.40: Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet v/Kim Mouridsen, lektor og Mikkel Bo Hansen, softwareingeniør, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab
Metoder i sundhedsvidenskab, hvordan bruges de konkret i dagligdagen
Metoder i sundhedsvidenskab, hvordan bruges de i forskningen
Metoder i sundhedsvidenskab, hvad skal vi bruge dem til?
16.45-17.30: Workshoprunde 1
17.30-18.15: Aftensmad
18.20-19.05: Workshoprunde 2
19.10-19.50: Paneldebat
19.50-20.00: Opsamling – Afrunding
 
 
Workshop 1: Kunstig intelligens i sundhedsvæsenet v/Lasse Bonner, Enversion A/S
Introduktion til samspillet mellem kunstig intelligens og sundhed anno 2018. Lasse vil uddybe, hvordan anvendelsen af kunstig intelligens og maskinlæring gør det muligt at forudse sundhedsrelaterede hændelser, som f.eks. blodforgiftning og hjertekarsygdom. Værktøjer der allerede i dag anvendes i projektet ”TVÆRSPOR”, som også vil blive belyst. Lasse vil hermed belyse paradokset i, hvordan brugen af data både kan redde liv og samtidig medføre et øget behov for nye etiske diskussioner og sætte lys på de potentialer, de nye værktøjer medfører for samfundet og borgerne nu og i fremtiden.
 
Workshop 2: Maskinelæring og evidensbaseret forskning v/ 2 ph.d.-studerende fra Sundhedsvidenskab
Denne workshop tager udgangspunkt i artiklen Machine learning and evidense based medicine. Vi vil diskuteres begreberne og deres styrker og svagheder. 
 
Forberdelse: Læs artikel her eller find den i højre side af skærmen.
 
Workshop 3: Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab v/Kim Mouridsen, lektor og Mikkel Bo Hansen, softwareingeniør, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab 
Hvordan bruges kunstig intelligens i Kim og Mikkels arbejde?
Kim og Mikkel arbejder på at:
"understand the ability of the human brain to adapt to experience, during normal development, learning and interaction with the surrounding social and physical environment. In a cross-disciplinary effort, we employ this knowledge to understand the biochemical and structural effects of neurological disease or substance abuse. We believe this will ultimately lead to better understanding of neurological diseases and their treatment."
 
 
Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

Formål

Seminar G: Kan kunstig intelligens redde os? har blandt andet til formål at give konkrete indblik i sundhedsvidenskabelige studier, deres samspil og nogle af de dilemmaer, man kan møde inden for medicinsk forskning.

Fordybelse, Årgang 2017
  • Antal deltagere: 120
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk