Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

  • Torsdag, 11. oktober 2018 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Bygning 1514, lokale 213, Auditorium I, Institut for kemi
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 30. juni 2018 - 12:00

Fordybelse på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

I skal angive, hvilken workshop, I helst vil på her og senest den 1. oktober 2018. 

Workshop K1: Tarmkræftcellers vækst (ANIS, Foulum, se beliggenhed her)
Undervisningsforløbet giver indsigt i celledyrkningsmetoder til undersøgelse af vækst af celler i kultur. Først studeres udseendet af kræftceller og normale celler i kultur mikroskopisk. Derefter laves en øvelse, hvor man tilsætter vækstfaktorer og et kemoterapeutikum til kræftceller og måler effekten på cellernes vækst fluorometrisk. Desuden fortæller en medicinstuderende om modtagelse og undersøgelser på hospitalet, hvis man henvises fra sin læge ved mistanke om en kræftsygdom.

Max 12 deltagere
Vær opmærksom på, at denne workshop foregår i Foulum og ikke i Aarhus.
 
Workshop K2: Secret sharing - hvordan man deler en hemmelighed (Matematik)
Secret sharing henviser til metoder til fordeling af en hemmelighed blandt en gruppe af deltagere, som hver især får tildelt en andel (et lod, en share) af hemmeligheden.
Hemmeligheden kan rekonstrueres, når et tilstrækkeligt antal af andele (lodder, shares)  kombineres, hvorimod færre andele (lodder, shares) ikke giver nogen som helst viden om hemmeligheden.
Secret sharing blev opfundet uafhængigt af Adi Shamir og George Blakley i 1979 - matematisk bygges pa evaluation og interpolation af polynomier.
 
Max 40 deltagere
 
Workshop K3: Klima og bæredygtighed; den store tur i maskinen (Geoscience)
Med god grund optager klima og bæredygtighedsspørgsmål den daglige debat – med mere eller mindre fake news. Vi inddrager her den viden, som Geoscience har etableret om jorden som ”maskine” eller ”system”, samt fortidens ubønhørlige forandringer og dramatiske katastrofer. Det giver os det afgørende naturvidenskabelige grundlag for at sætte scenen for menneskets fremtid på Jorden. Vi tager den store tur fra Big Bang, forbi dit liv og dybt ind i fremtiden. Hvad ved vi om klima og bæredygtighed, og hvorfor kan vi vide det?
 
Max 30 deltagere
 
Workshop K4: Hukommelsens molekyler (Molekylærbiologi)
På neuroforskningscenteret DANDRITE arbejder vi bl.a. med at forstå, hvordan erindringer lagres i hjernen. Hukommelse er grundlaget for, at vores livshistorier kan forme os til unikke individer, men vores hjerne er ikke blot en neutral båndoptager, nogle oplevelser lagres et helt liv, hvorimod andre er glemt med det samme. Alt dette afgøres af proteiner i hjernen. Som deltager vil du komme til at høre om, hvordan vi identificerer og beskriver de proteiner, der bestemmer om oplevelser gemmes. Vi vil også gå på rundtur i laboratorierne, og se hvordan man afgør om en mus kan huske og høre om, hvordan man kan undersøge et molekyles udseende. 
 
Max 20 deltagere
 
Workshop K5: Superledere (Fysik)
I en superleder løber ledningselektronerne uden nogen modstand. Der sker derfor ikke noget energitab til termisk energi.
I dette projekt skal I arbejde med to serier af eksperimenter. I den ene serie skal I eksperimentere med superledning, og I skal udføre eksperimenter, der illustrerer Meissner-effekten.
I den anden serie skal I arbejde med flydende kvælstof og finde rumfanget af en mængde kvælstof, som er overgået fra flydende form til gasfase. I skal desuden ved hjælp af Ohms lov finde resistansen af en konstantantråd ved forskellige temperaturer.
 
Max 24 deltagere
 
Formål
Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

 
 
 

 

Fordybelse, Årgang 2017
  • Antal deltagere: 126
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk