Seminar C: Introduktion til samfundsvidenskab

  • Tirsdag, 20. marts 2018 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Juridisk Auditorium, bygning 1343, lokale 275, Victor Albecks Vej, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 19. februar 2018 - 12:00

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Hvad er den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til?

I vil på seminaret blive introduceret til samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder, og på den måde vil vi forsøge at vise, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora.

Efter en generel introduktion, vil tre Ph.d.-studerende, der repræsenterer forskellige fagligheder inden for samfundsvidenskaben præsentere tre forskellige metodiske tilgange med udgangspunkt i konkrete eksempler fra deres Ph.d.-projekter. I vil efter den fælles introduktion blive delt ud i grupper, hvor I får mulighed for selv at arbejde mere i dybden med de metodiske tilgange, styret af de tre Ph.d.-studerende.  

Program

16.00: Introduktion til Aarhus BSS (hvilke uddannelser og fagligheder er placeret her)
           Kort introduktion til: hvad er samfundsvidenskabeligmetode, hvorfor er det vigtigt?

16.15: 3x15 min. oplæg fra Ph.d.-studerende fra Aarhus BSS

17.00: Aftensmad

17.45: Gruppearbejde ledet af Ph.d-studerende

20.00: Slut

Workshop v/Anne Skipper Larsen, Ph.d.-studerende på Institut for Virksomhedsledelse

Kodning af kvalitativ data
 
Ph.d.-projekt: Hvordan påvirkes og udvikles identiteten, når en skolelærer bliver leder?
 
I workshoppen introduceres kodning som en proces, hvor kvalitativ data opdeles i mindre, relevante dele, som gør det muligt at forbinde og kategorisere tekststykker. Med afsæt i et udleveret datamateriale fra et interview og en kodeliste, skal de studerende i mindre grupper foretage en kodning, hvor datamaterialet kodes med koderne fra kodelisten. Workshoppen giver indblik i, hvordan koderne flyttes til de enkelte tekster, fordi indholdet vurderes at måle det begreb, som er udtrykt ved den givne kode.

Workshop v/Rasmus Skytte, Ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab

Eksperimenter i samfundsvidenskaben
 
Ph.d.-projekt: Hvordan påvirker konflikt mellem politikere borgernes holdninger?
 
I workshoppen bliver eleverne introduceret til det samfundsvidenskabelige eksperiment, som er en metode, hvor en kontrolgruppe sammenlignes med en eller flere stimulusgrupper for at bestemme effekten af eksempelvis politisk kommunikation. Med afsæt i en række hypoteser om, hvordan politikerne kan påvirke borgernes holdninger, skal de studerende i mindre grupper udforme forslag til eksperimenter, som bruges til at teste disse hypoteser. Workshoppen giver indblik i, hvilke fordele og ulemper der er ved at udføre eksperimenter i stedet for at bruge data fra virkeligheden.
 
Workshop v/Mathias Aaen Thuesen, Ph.d.-studerende på Institut for Virksomhedsledelse

Knowledge Ecosystems

Ph.d.-projekt: Hvordan opstår viden i vidensøkosystemer og hvordan kan organisationer facilitere vidensskabelse på tværs af organisatoriske grænser?

I workshoppen introduceres eleven til en teoretisk linse for økosystemer og viden. Herudfra arbejdes der med den enkelte deltagers kontekst som et eksempel på et økosystem, og vi identificerer i workshoppen hvilke elementer der er i et økosystem og hvilken viden der opstår på tværs af systemets kontekster. Til sidst præsenteres de endelige økosystemer for andre deltagere (i grupper af to) for at få et indblik i forskelligheden på tværs af kontekster, og for at se evt. ligheder og forskelle mellem andres og ens eget økosystem. 

Formål
Seminar C: Introduktion til samfundsvidenskab har blandt andet til formål at give jer en indsigt i konkrete samfundsvidenskabelige metoder som eksempler på cases, man kan beskæftige sig med på samfundsvidenskab.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk