Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab

  • Torsdag, 1. marts 2018 - 16:00 til 19:30
  • Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej 8, 7470 Herning
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2017 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 19. februar 2018 - 12:00

Forskning på sundhedsvidenskab

I dette seminar vil vi gennemgå de tre vigtige forskning områder: Epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning. Der vil være en fælles introduktion hvor første del vil være et kort oplæg af en lægestuderende, der vil beskrive hvordan det er at studere på sundhedsvidenskab og anden vil være en gennemgang af en sygdom hvor de tre forskningsformer er blevet anvendt til udredning og betaling. Derefter vil der være tre interaktive sessioner i grupper hvor elever kan lege forskere inden for de tre grund discipliner. Aftenen bliver afsluttet med en kort evaluering og mulighed for spørgsmål. Inden seminaret vil deltagere modtage tre abstrakt, et fra hver forskningsform.
 
Program for introduktionsseminar februar/marts 2018
16.00 – 16.10 Velkomst og intro til Health v/Kenneth Thorup og Martin Kinnerup
16.10 – 16.20 Hvordan er studiet
16.20 – 16.40 Forskning på Health (epidemiologi, grundforskning og klinisk forskning)
16.40 – 16.45 Intro til “We show it” (nærmere uddybning af de tre forskningsområder)
16.50 – 17.30 “We show it” runde 1
17.30 – 18.00 Aftensmad 
18.00 – 18.40 “We show it” runde 2
18.40 – 18.45 Pause
18.45 – 19.20 “We show it” runde 3
19.20 – 19.30 Fælles afslutning
 
Epidemiologi v/Julie Lyngsø
Grundforskning v/Rasmus Kold-Christensen
Klinisk forskning v/Martin Kinnerup og Maria Toppenberg
 
Formål
Seminar B: Introduktion til sundhedsvidenskab har blandt andet til formål at give jer et indblik i den sundhedsvidenskabelige metode med afsæt i konkrete eksempler på sundhedsvidenskabelig forskning

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk