Seminar N: Hvor vil du sætte dit aftryk?

  • Tirsdag, 14. november 2017 - 16:00 til 20:00
  • VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, auditorium 11.05
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2016 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. juni 2017 - 12:00

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

Det betyder, at de studerende veksler mellem uddannelse, der foregår på en uddannelsesinstitution og praktik inden for en profession fx en virksomhed, en skole, et sygehus, en kommune eller en klinik. Der findes professionsbacheloruddannelser inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private.

På dette fordybelsesseminar sætter vi fokus på vidensdelen inden for to professionsuddannelse og prøver kræfter med konkrete undervisningsformer.

Program 

16.00-16.05: Velkomst ved Jonna Frølich, uddannelseschef v. VIA Sundhed, VIA University College og Anne Harrits, ATU | Midt 

16.05-16.15: Oplæg v. Jonna Frølich om professionsbacheloruddannelser og VIA University College’s uddannelsesudbud

16.15-17.15: Opstart af to parallelle workshops (yderligere beskrevet længere nedde)
Workshop 1: Tag med på en rejse ind i læreruddannelsens videns-, forsknings- og praksisunivers
v. Leif Vibild, Lektor i Pædagogik og v. Rasmus Johannes Toftdal Olsen 3. årgang på Læreruddannelsen i Aarhus 
Workshop 2: Sygepleje – er det bare lige noget man gør?
v. Britta Fuhlendorff, lektor på Sygeplejerskeuddannelsen og v. Camilla Bader Breer, underviser på Sygeplejerskeuddannelsen

17.15-18.00: Aftensmad 

18.00-19.45: Videre arbejde i og afrunding af workshops 

19.45-20.00: Afslutning og evaluering v. ATU | Midt 

I skal vælge mellem de 2 workshops her.

Workshop 1: Tag med på en rejse ind i Læreruddannelsens videns- forsknings- og praksisunivers
 
Du vil blive inviteret ind i et spændende akademisk felt, der befinder sig i spændet mellem teori og praksis. Workshoppen vil bl.a. tage sit udgangspunkt i følgende spørgsmål:
 
- På hvilket fundament sikrer vi, at kommende elever bliver livsduelige samfundsborgere?
- Hvordan kommer akademisk viden til at spille en værdifuld rolle på både individ- og samfundsniveau?
 
Workshoppen vil tage sit udgangspunkt i lærerprofessionens forskellige vidensformer eksempelvis etisk, humanistisk og naturvidenskabeligt. Du vil derudover blive præsenteret for eksempler på lærerprofessionens anvendelse af
akademisk viden, som har til hensigt at skabe de bedste forudsætninger for den kommende generation.
 
Du vil blive undervist af en erfaren lektor i pædagogik og en nuværende studerende. Vi håber, at det vil åbne for flere perspektiver - og at du derved får mulighed for at stille dine nysgerrige spørgsmål til både en ”ung” og en ”gammel”.
I vil blive aktive deltagere i workshoppen, så I skal både lytte og gøre noget.
 
Undervisere:
Rasmus Toftdahl, studerende 3. årgang på Læreruddannelsen i Aarhus
Leif Vibild, Lektor i Pædagogik på Læreruddannelsen i Aarhus.
 
 
Workshop 2: Sygepleje – er det bare lige noget man gør?
 
At uddanne sig til sygeplejerske foregår gennem en professions bacheloruddannelse. Det vil sige, at det er en akademisk mellemlang videregående uddannelse med en kombination af en teoriundervisning og praktikundervisning.
 
Sygeplejefaget er et selvstændigt komplekst fag, der kræver både personlige og faglige kompetencer.
 
I et indledende oplæg vil det blive synliggjort, hvilke kompetencer det kræver, og hvordan vi igennem uddannelsen støtter de studerende i at udvikle dem. Sygeplejen og omsorgen indebærer praktiske handlinger, og sygeplejen bliver først tydelig i samværet med patienten.
 
Derefter vil det være muligt at vælge mellem to workshops, der eksemplificerer kompleksiteten i en sådan praktisk handling. Her vil I indgå som ”sygeplejersker” og ”patienter”, når der skal øves enten injektioner på modeller, eller laves blodtryksmålinger på hinanden.
 
Undervisere:
Britta Fuhlendorff, Lektor v. sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus
Camilla Bader Breer, underviser v. sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus 
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

Formål

Seminar N: Hvor vil du sætte dit aftryk? har blandt andet til formål at give jer indsigt i professionsuddannelsernes vidensdannelse og praksisformer med afsæt i konkrete uddannelser.

Fordybelsessemester, Årgang 2016
  • Antal deltagere: 90
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk