Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

  • Torsdag, 12. oktober 2017 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2016 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. juni 2017 - 12:00

Til fordybelsesseminarerne på Science and Technology den 19.9 og den 12.10 vil du få mulighed for at fordybe dig inden for et af fakultetets fagområder. Det kan være fysik, kemi, ingeniørvidenskab, biologi eller lignende.

Workshop K1: Tarmkræftcellernes vækst ¡AFHOLDES DEN 10. OKTOBER I FOULUM!
Mødested: AU Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele

Undervisningsforløbet giver indsigt i celledyrkningsmetoder til undersøgelse af vækst af celler i kultur. Først studeres udseendet af kræftceller og normale celler i kultur mikroskopisk. Derefter laves en øvelse, hvor man tilsætter vækstfaktorer og et kemoterapeutikum til kræftceller og måler effekten på cellernes vækst fluorometrisk. Desuden fortæller en medicinstuderende om modtagelse og undersøgelser på hospitalet, hvis man henvises fra sin læge ved mistanke om en kræftsygdom.

Max 12 deltagere
Workshoppen foregår på Foulum den 10. oktober 2017:

Workshop K2: Kemi: Materialekemi
Mødested: Auditorium I, bygning 1514, lokale 213. Øvelser: Bygning 1513-226, Langelandgade 140, 8000 Aarhus C

Et "materiale" er ethvert fast stof, der har nyttige egenskaber. Vi har avancerede materialer overalt omkring os i hverdagen - magneter, Li-ion batterier, solceller, konstruktionsmaterialer, katalysatorer, osv. Materialekemi er den gren af kemien, hvori man studerer, fremstiller og udvikler den slags materialer. Aftenens workshop byder på en lille tour-de-force i materialekemi, dens syntesemetoder og redskaber - både i teori og praksis.

Max 24 deltagere
Workshoppen foregår på Institut for Kemi

Workshop K3: Fysik: Superledere
Mødested: Bygning 1523-318. Øvelser: Bygning 1522-211


I en superleder løber ledningselektronerne uden nogen modstand. Der sker derfor ikke noget energitab til termisk energi.
I dette projekt skal I arbejde med to serier af eksperimenter. I den ene serie skal I eksperimentere med superledning, og I skal udføre eksperimenter, der illustrerer Meissner-effekten.
I den anden serie skal I arbejde med flydende kvælstof og finde rumfanget af en mængde kvælstof, som er overgået fra flydende form til gasfase. I skal desuden ved hjælp af Ohms lov finde resistansen af en konstantantråd ved forskellige temperaturer.

Max 24 deltagere
Workshoppen foregår på Institut for Fysik og Astronomi

Workshop K4: Matematik: Matematikken bag kryptering og elektronisk underskrift
Mødested: Bygning 1531, lokale D1

Kryptering og elektronisk underskrift bruges overalt og aktuelt hele tiden i det daglige. Bag sikkerheden ligger matematik; nemlig primtal og vanskeligheden i at faktorisere hele tal i et produkt af primtal.

Max 24 deltagere
Workshoppen foregår på Institut for Matematik

Workshop K5: Molekylærbiologi og genetik: TopModels2017
Mødested: Bygning 1532-222, Auditorium G4. Øvelser: Bygning 3140-120

På Institut for Molekylærbiologi og Genetik anvender vi rumdormen C. elegans til at studere den genetiske baggrund for aldringsprocessen og udviklingen af aldersrelaterede sygdomme som fx Alzheimers sygdom. Rundormen C. elegans er en fantastisk god genetisk og molekylærbiologisk modelorganisme, som har vist sig meget egnet til at studere komplekse biologiske processer. Som et eksempel på sådan et studie vil I komme til at lave en undersøgelse af varmestress på to ormetyper. Desuden vil I skulle arbejde med en række mutanter, som har forskellige fænotyper, som I skal forsøge at identificere og isolere.
Der vil også være et foredrag om modelarganismer med fokus på rundormen samt nogle teoretiske opgaver, I skal arbejde med under workshoppen.

Max 18 deltagere
Workshoppen foregår på Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

Formål

Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.

Fordybelsessemester, Årgang 2016
  • Antal deltagere: 102
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk