Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

  • Tirsdag, 19. september 2017 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Stakladen, Preben Hornung-stuen, Ringgaden 3, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2016 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. juni 2017 - 12:00

Fordybelse på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

Til fordybelsesseminarerne på Science and Technology den 19.9 og den 12.10 vil du få mulighed for at fordybe dig inden for et af fakultetets fagområder. Det kan være fysik, kemi, ingeniørvidenskab, biologi eller lignende.

I skal prioritere, hvilken workshop, I helst vil på, når I tilmelder jer. I prioriterer her senest den 13. september.

Workshop I1: iNANO: Byg din egen nanosolcelle
Grätzel-cellen er en type solcelle, som er baseret på planters fotosyntese, og måske kan den fungere som et billigt og mere fleksibelt alternativ til traditionelle Si-baserede solceller.
I øvelser skal I bygge solceller ved hjælp af dagligdagsmaterialer som termoglas, grafit, bærsaft og TiO2-nanopartikler, som bruges som hvidt farvestoft i en lang række kommercielle produkter. Herefter testes og karateriseres solcellerne.

Max 20 deltagere
Workshoppen foregår i Nanohuset, Bygning 1593-120, Langelandsgade, 8000 Aarhus C

Workshop I2: Datalogi/ingeniør: Robotter og selvkørende biler
Workshoppen handler om robotter og mere specifikt om, hvordan robotter lokaliserer deres position og navigerer ud fra denne, når de bevæger sig rundt. Workshoppen startes med et oplæg, hvor museumstourguide-robotten Minerva vil blive præsenteret. Efterfølgende skal I arbejde med robotprogrammering på selvkørende LEGObiler.

Max 30 deltagere
Workshoppen foregår på Nygaard Bygningen, Finlandsgade 21, 8200 Aarhus N

Workshop I3: Bioscience: Menneskedyret homo sapiens
Hjertet og kroppens blodkar har undergået en række underfundige anatomiske og fysiologiske ændringer igennem hvirveldyrenes evolution. Fra et simpelt hjerte hos fisk, hvor et enkelt hjertekammer pumper blod gennem gællerne til kroppen, skabtes et mere kompliceret system hos luftåndende hvirveldyr, hvor det iltede blod fra lungerne løber tilbage til hjertet og blandes med afiltet blod fra kroppen. Opblandingen reduceres dog ved udviklingen af forskellige skillevægge, der styrer blodets forløb inde i hjertet. Der vil blive vist film optaget med ultralyd og skanningsteknikker, der viser, hvordan disse skillevægge fungerer hos forskellige krybdyr. Med den uafhængige udvikling af varmblodethed hos pattedyr og fugle opdeltes hjertekammeret med et intraventrikulært septum, som tillod et højt blodtryk, og der skete en samtidig stigning af pulsen på knap 10 gange. Vi har ved hjælp af en række molekylære teknikker kunnet afdække, hvordan dette septum opstod, og vi har gode bud på, hvordan hjertets ledningsvæv kunne opstå og tillade den høje puls. Foredraget vil også indeholde en fortælling om giraffens tårnhøje blodtryk og en diskussion af, hvordan krybdyrenes hjerter kan være relevant for at forstå medfødte hjertefejl hos mennesker.

Efter foredraget vil deltagerne deltage i en af de to forberedte, øvelser der omhandler hhv. hvordan virker nervesystemet, og hvad er de væsentligste faktorer, der bestemmer stofskiftet. Disse øvelser vil blive udført på ektoterme dyr, men fokus vil være på de helt centrale processer af nervesystemet og stofskiftet, der er fundamentale for alle dyr - og mennesker.
 
Max 24 deltagere
Workshoppen foregår på Institut for Bioscience, Bygning 1134-127, C.F. Møllers Allé 3, 8000 Aarhus C
 

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

Formål

Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab har blandt andet til formål at give konkrete indblik i de naturvidenskabelige discipliner med afsæt i konkrete cases og herunder at vise nogle af de konkrete metoder, som de forskellige discipliner bringer i anvendelse.
 

Fordybelsessemester, Årgang 2016
  • Antal deltagere: 74
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk