Seminar G: Hvornår er et liv et liv?

  • Mandag, 4. september 2017 - 16:00 til 20:00
  • Aarhus Universitet, Tvillingeauditoriet, Lokale 1324-011, Bartholins Allé, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2016 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. juni 2017 - 12:00

Fordybelse på sundhedsvidenskab

Hvornår er et liv værd at redde? Hvor går grænsen for hvilket liv, der er værd at fortsætte, og hvornår er livet værd at leve?

Vi bliver til stadighed dygtigere til at diagnosticere sygdomme, finder mere effektive måder at behandle på og bedre muligheder for at forlænge livet for nyfødte, unge og ældre. Men hvilket liv redder vi det til? Skal vi gøre det blot fordi, vi kan? Hvor går grænsen, og hvem sætter grænsen? Disse overvejelser er blandt de spørgsmål, vi vil diskutere ved dette års Fordybelsesseminar på Health.

Vi starter med en fælles tankevækkende introduktion. Efterfølgende er der mulighed for at anskue, debattere og diskutere emnet med inspirerende fagpersoner, som i deres arbejde dagligt konfronteres med dilemmaer som disse i 3 forskellige workshops.

I skal her prioritere 2 ud af de 3 workshops. Alle kommer på 2 workshops. Prioritering bedes foretaget senest den 29. august, hvorefter I bliver fordelt.

Workshop 1 - Hvor går grænsen for, hvilket liv der er værd at fortsætte?
Den teknologiske udvikling har gennem de sidste årtier åbnet nye døre for, hvilke sygdomme og tilstande vi kan diagnosticere hos et foster ud fra genetiske undersøgelser. Viden fra sådanne undersøgelser udgør en del af beslutningsgrundlaget om at afbryde eller gennemføre en graviditet, men danner også grobund for mange svære situationer. 
Denne workshop omhandler nogle af de dilemmaer, der følger med jobbet som klinisk genetiker:
 
Hvordan vejleder man om genetiske dispositioner, som med en vis sandsynlighed kommer til udtryk hos et kommende barn? Hvem og hvordan tager man en beslutning om at gennemføre en abort? 
Hvilke faktorer er i spil, når et potentielt liv skal vælges til eller fra? Hvem sætter grænsen for, hvilke børn der kan vælges fra, og hvor går grænsen ift. designerbørn? 
Hvad er konsekvenserne af, at vi i dag er blevet så dygtige til at diagnosticere sygdomme tidligt?  
 
Underviser:  
Ida Vogel, overlæge, dr. med., ph.d., afdeling for klinisk genetisk 
 
Workshop 2 - Hvornår er livet værd at redde - hvor går grænsen?
Grænsen for, hvornår læger griber ind i forsøget på at redde et nyfødt barns liv rykkes til stadighed nedad. I Danmark er de kliniske retningslinjer, at et liv kan forsøges reddet efter 24 graviditetsuger, mens den i vores naboland Sverige er helt nede på 22 graviditetsuger. Muligheden for at redde et liv har stor betydning for de kommende forældre, men den teknologiske udvikling medfører også en lang række dilemmaer. 
Denne workshop omhandler dilemmaer, der kan opstå i arbejdet med svært for tidligt fødte børn:
Hvor går grænsen for et levedygtigt liv, og hvordan fastsætter man grænsen for lægefaglig indgriben? Hvilket liv reddes svært for tidligt fødte til, og skal lægerne redde dem, bare fordi de har den teknologiske kunnen hertil? Hvem tager den endelige beslutning om at gribe ind eller lade stå til? 
Skal forskningen fortsat udvikle nye behandlingsmetoder for at kunne redde børnene i en tidligere og tidligere alder?
 
Undervisere: 
Cathrine Carlsen Bach, læge og ph.d. Under uddannelse til børnelæge. 
Laura Ozer Kettner, læge og ph.d. Under uddannelse til børnelæge.
 
Workshop 3 - Hvornår er livet værd at leve?
Flere rammes til stadighed af alvorlige sygdomme som fx kræft. At være alvorligt syg er en svær og ofte magtesløs situation for både patient og pårørende. I mange tilfælde kan sygdommen kureres eller holdes nede på et acceptabelt niveau. Men trods dette er behandlingsforløbene ofte hårde og påvirker patientens livskvalitet i betydelig grad. I processen stilles patienter som pårørende over for svære beslutninger: ”Er to gode måneder uden bivirkninger bedre end endnu en kemokur med de bivirkninger og følgevirkninger, det kan medføre?”
Inden for forskning er der et stort fokus på at bedre og højne behandlingerne og dermed potentielt forlænge livet. Men sker forskningens fremskridt på bekostning af forringet livskvalitet hos patienten? Bør vi fortsætte i søgningen på nye behandlingsmetoder, bare fordi vi kan? Hvilket liv behandler vi til? Hvem kan og skal bestemme, om et liv er værd at leve? Og hvad er et værdigt liv for den enkelte? 
 
Underviser: 
Kræftramt patient eller pårørende til kræftramt
 
Aftenen afslutter vi med en fælles paneldiskussion.

Program

16.00-16.10: Velkomst v. PhD-studerende
16.10-16.40: Introduktionsforelæsning
16.45-17.30: Workshop - Runde 1
17.30-18.15: Aftensmad
18.20-19.05: Workshop - Runde 2
19.10-19.50: Paneldebat
19.50-20.00: Opsamling

Generelt om fordybelsesseminarerne

Fordybelsesseminarerne er struktureret således, at der er 9 seminarer, som I skal vælge 4 af. Der vil være ét fordybelsesvidenskab på Sundhedsvidenskab (HE), hvor I vil kunne vælge mellem forskellige fagområder, og der vil være to fordybelsesseminarer på Naturvidenskab (ST), hvor I ligeledes vælger mellem en ræke fagområder. Både VIA University College, Humaniora (Arts) og Samfundsvidenskab (BSS) udbyder to fordybelsesseminarer i henholdsvis Aarhus og Herning.

Vi anbefaler meget, at I ikke lader geografi, men interesse afgøre jeres valg mellem de forskellige muligheder.

Som udgangspunkt vil der kun være plads til, at I vælger 4 af de 9 tilbud, men når vi har set fordelingen, kan det godt være, vi åbner for, at man kan tilmelde sig et ekstra.

Formål

Seminar G: Hvornår er et liv et liv? har blandt andet til formål at give konkrete indblik i sundhedsvidenskabelige studier, deres samspil og nogle af de dilemmaer, man kan møde inden for medicinsk forskning.

Fordybelsessemester, Årgang 2016
  • Antal deltagere: 140
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk