Seminar X: Afslutningskonference 2017: Trivsel og læring

  • Lørdag, 18. november 2017 - 14:00 til 19:30
  • Aulaen, Bygning 1412 - Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2015 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. juni 2017 - 12:00

Trivsel og læring

Både i folkeskolereformen og i gymnasiereformen er der et stærkt fokus på trivsel med et ønske om i højere grad at kunne måle den enkelte elevs trivsel. Forsøg på at indføre trivselsmålinger rejser imidlertid en række spørgsmål. Både indholdsmæssige i forhold til definition af trivsel og metodiske i forhold til måling af samme og ikke mindst en række pædagogiske og uddannelsespolitiske spørgsmål, som eksempelvis følgende: 
Hvordan skal resultaterne håndteres? 
Hvordan afhænger det pædagogiske og politiske handlingsrum af definition og operationalisering? 
Hvordan virker det i praksis på skolerne?
Hvordan kan smartphones og dataanalyse hjælpe os?
 
For at komme rundt om de mange spørgsmål har vi samlet 200 passioneret nysgerrige unge, der er særligt udvalgt på de midtjyske gymnasier. Deltagerne har som elever på Akademiet for Talentfulde Unge l Midt et højt refleksionsniveau og som nuværende elever i gymnasieskolen samtidig et indgående kendskab til selve tematikken. 
 
Dem har vi sat sammen med en række forskere, som både arbejder med spørgsmålene, og som også fungerer som rådgivere for beslutningstagerne. Formålet er at skabe en dialog, hvor alle kommer fra konferencen med øget indsigt. 

Medvirkende

Jan Tønnesvang
Professor, institutleder på psykologi, Aarhus Universitet, og forfatter til en række bøger om pædagogisk psykologi
Carsten Obel
Professor, leder af center for sundheds-samarbejde og forfatter til en række publikationer om trivsel
Kaj Grønbæk
Professor i datalogi på Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler om brugen af mobile teknologier og dataanalyse inden for læring og trivselsforbedringer 
Mette Laub Petersen
Projektleder på skolesundhed.dk og ungeprofilen.dk
Line Langballe
Arkitekt MAA, Innovationskonsulent på sundhed.dk
Jakob Uffelmann
Innovationschef hos sundhed.dk, arbejder med innovation, strategi og implementering inden for sundheds- og velfærdsteknologi
Lars Thorup Larsen
Lektor på institut for Statskundskab
Jeanett Bjønnes
Antropolog på Center for Rusmiddelforskning
 
Ud over et mangeårigt professionelt virke inden for temaet er de medvirkende på konferencen kendetegnet ved tilsammen at repræsentere alle fire fakulteter på Aarhus Universitet og dertil den konkrete i praksis på skolerne.

Program

14.00: Velkomst v/Svend Thorhauge, Akademiet for Talentfulde Unge l Midt
 
14.10: Introduktionsforelæsning v/Rane Willerslev, Direktør Nationalmuseet
”Menneskets dannelsesrejse mellem trivsel og læring”
Mennesket er et kreativt og socialt væsen, som gennem sin rejse frem til i dag har socialiseret sig gennem fælles læringsprocesser. Det har brugt læreprocesser til at bemægtige sig naturen, men også til at kunne fungere sammen i kollektiver og skabe sig en identitet. Helt fra jæger/samler-stadiet har indlæring være forudsætningen for trivsel i form af overlevelse. I historiens løb har mennesket kunne løfte sig fra den rene overlevelse til samfundsdannelser med overskud til læring, som har mere noble formål for øje. 
I dag handler det på den ene side om demokratisering, velfærd og oplysning og på den anden side om en stadig mere optimerende udnyttelse af det menneskelige potentiale. Forholdet mellem trivsel og læring ænder sig i denne proces. Læreprocesser kan blive kontraproduktive for trivslen - og manglende trivsel kan hindre læring. 
Direktør for National Museet, Rane Willerslev, tager os med på en tour de force gennem menneskets dannelsesrejse.
 
14.30: Paneldebat ml. Carsten Obel, Jan Tønnesvang, Lars Thorup Larsen
”Hvad er sammenhængen mellem læring og trivsel”
Sammenhængen mellem læring og trivsel
Hvad er trivsel? Subjektiv følelse, funktion eller noget helt tredje?
Hvad danner grundlag for trivsel?
Hvad med betydningen af mening?
Har vi spurgt eller diskuteret det med de unge?
 
15.00: Pause
 
15.15: Seks sideløbende workshops med adskilte temaer og spørgsmål. På hver workshop vælges to repræsentanter blandt deltagerne, som efterfølgende præsenterer resultaterne fra workshoppen i det afsluttende plenum
 
16.30: Pause
 
16.45: Afrapportering og opsummering fra de seks workshops i plenum v/ Svend Thorhauge. 
 
17.30: Tak for i dag
Slut på det faglige indhold og forberedelse af middag
 
18.00: Middag i Stakladen
 
19.30: Unibaren for dem, der har lyst.

Workshops

Jan Tønnesvang:
 
"Bag om trivslen – De psykologiske grundbehov og den psykologiske ilt i vores liv og læring"
Med udgangspunkt i vores behov for mening, tilhør og mestring vil vi diskutere, hvordan vi skaber psykologisk iltende studiemiljøer, og hvordan vi kan udvikle værktøjer, der gør os til vitaliseringsagenter i vores egen og hinandens trivsel og læring.
Afslutningsvist vil vi skitsere et par modeller til at forstå og arbejde med psykologisk ilt i vores liv og læring, som kan præsenteres i plenum.
 
Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:
 
Introduktiontekst til vitaliseringsmodellen:
Videopræsentation af vitaliseringsmodellen (hvad den handler om) – de første 10 minutter:
 
Jeanett Bjønness
 
"Trivsel, præstation og brug af substanser – hvordan skal vi forholde os til farmakologisk kognitiv forbedring under uddannelse?"
Er medicinsk optimering et relativt uproblematisk gode i nutidens samfund, og er det blot én blandt mange måder at blive bedre på? Eller er medicinsk optimering en etisk betænkelig udvikling - fx for retfærdigheden i samfundet eller for vores opfattelse af, hvad der er ’ægte’ menneskelige præstationer?” (Det Etiske Råd 2010:5)
Med udgangspunkt i resultater fra undersøgelsen "Tager du noget, for at trives eller præstere bedre mens du uddanner dig", skal vi undersøge og diskutere unges brug af receptpligtig medicin for at trives eller præstere bedre under uddannelse.
 
Hvordan indgår substanser i unges strategier, og hvordan legitimerer de deres brug? I hvilke situationer (hvis nogle) og på baggrund af hvilken argumentation er det acceptabelt at bruge stimulanser som Ritalin eller betablokkere for at præstere bedre?
 
Afslutningsvis skal vi formulere et par gode spørgsmål til undervisningsministeren omkring farmakologisk kognitiv forbedring.
 
Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:
 
2 cases: Kommer
1 artikel: Kommer
 
Carsten Obel og Mette Laub Petersen:
 
”Kan vi bruge biologi og teknologi i forståelse af trivsel?”
Med udgangspunkt i forskellige sociale modeller vil vi diskutere, hvor vi bedst sætter ind mod mistrivsel, og hvordan vi systematisk inddrager børn og unge?
Ungetrivsel er en generel udfordring i Europa - har Danmark noget særligt at byde ind med? Afslutningsvist vil vi skitsere et par konkrete bud med afsæt i deltagernes tanker om, hvordan vi kan operationalisere indsatsen.
 
Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:
 
 
Kaj Grønbæk:
 
"Smartphones med sensorer og analyse af data opsamlet i ’skyen’ kan bruges til udvikling af teknologier til støtte for bedre trivsel og læring"
Med udgangspunkt i et oplæg om de it-tekniske muligheder inden for ”mobile health” og ”mobile learning” brainstormer vi på innovative ideer til brug af teknologier til trivsel og læring.  
Hvis tiden tillader, vil vi skitsere et par konkrete designkoncepter.
 
Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:
 
 
Lars Thorup Larsen:
 
”Er trivsel i gymnasieskolen et sundhedspolitisk eller et uddannelsespolitisk problem?”
Trivsel sættes på dagsorden af flere store reformer i uddannelsessystemet. Samtidig anklages de selv samme reformer ofte for at skade trivslen, fordi de øger fokus på målbare fremskridt hele vejen fra vuggestue til universitet. Denne workshop tager dette dilemma op til diskussion. Findes der en balance mellem trivsel og uddannelsesmæssig progression? Bliver spørgsmålet om trivsel fanget mellem sundhedspolitiske målsætninger og uddannelsespolitiske ambitioner om konkurrence og progression? Skal man kunne tåle en vis mængde mistrivsel for at kunne kravle op af rangstigen i uddannelsessystemet?
 
Line Langballe og Jakob Uffelmann:
 
”Hvordan ser vejen til den gode karriere ud?”
Vejene til en god karriere kan være mange og forskellige. Ofte tager livet en anden drejning, end man går og forestiller sig. Der er masser af både gode og dårlige eksempler på, hvordan karriere har skabt forventninger, glæder, sorger, bekymringer og mening. Men hvad betyder det for den enkelte, og hvordan skal man håndtere hele dette område i en fase af livet, hvor valg synes enormt vigtige, og angsten for at vælge forkert er meget virkelig.
Workshoppen vil tage udgangspunkt i denne situation og forsøge at besvare en række spørgsmål: Er en fordel at planlægge sin karriere? Hvordan skal man håndtere, hvis vejen til den gode og meningsfyldte karriere ikke forløber som planlagt? Hvordan træffer man de gode valg undervejs? Hvad med forventninger fra omverden og en selv? Hvad hvis det vejen føles ”forkert”?
 
Jeanett Bjønness
 
"Trivsel, præstation og brug af substanser – hvordan skal vi forholde os til farmakologisk kognitiv forbedring under uddannelse?"
Er medicinsk optimering et relativt uproblematisk gode i nutidens samfund, og er det blot én blandt mange måder at blive bedre på? Eller er medicinsk optimering en etisk betænkelig udvikling - fx for retfærdigheden i samfundet eller for vores opfattelse af, hvad der er ’ægte’ menneskelige præstationer?” (Det Etiske Råd 2010:5)
Med udgangspunkt i resultater fra undersøgelsen "Tager du noget, for at trives eller præstere bedre mens du uddanner dig", skal vi undersøge og diskutere unges brug af receptpligtig medicin for at trives eller præstere bedre under uddannelse.
 
Hvordan indgår substanser i unges strategier, og hvordan legitimerer de deres brug? I hvilke situationer (hvis nogle) og på baggrund af hvilken argumentation er det acceptabelt at bruge stimulanser som Ritalin eller betablokkere for at præstere bedre?
 
Afslutningsvis skal vi formulere et par gode spørgsmål til undervisningsministeren omkring farmakologisk kognitiv forbedring.
 
Workshopdeltagerne skal forud for dagen have orienteret sig i:
 
2 cases: Kommer
1 artikel: Kommer
 
 
 
Afslutningkonferencen arrangeres i samarbejde med Center for Sundhedssamarbejde.
 
Vi slutter jeres forløb af i faglig og festlig stemning i samarbejde med Studenterhus Aarhus i Stakladen på Aarhus Universitet.
 
Efter det faglige indhold spiser vi sammen, g I vil selv få mulighed for at være med til at organisere og arrangere middagen og det efterfølgende samvær. Der vil også være åbent i studenterbaren, og vi håber efterårets workshopledere og jeres studielivsmentorer vil komme til seminaret og være med til middagen. 

 

 

 

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk