Oprettet af Svend Thorhauge den 17. april 2013

Gruppearbejde i solen

Introduktion til School of Business and Social Science

Af Sofie Budhoo Bjerregaard og Michelle Borup

Seminar D, Introduktion til School of Business and Social Science startede som altid kl. 16:00 i mandags. Vi startede med at få en introduktion til studiet BSS (Business and Social Science), og om hvordan studierne havde udviklet sig igennem tiden. Derefter holdt Peter Krøjgaard fra Psykologi et foredrag omkring børns evne til at huske og lære, og om hvor tidligt mennesket egentlig er i stand til at genkalde minder fra deres barndom. Vi blev introduceret for begreber som episodisk hukommelse, altså evnen til at genkalde sig konkrete og selvoplevede begivenheder. Vi blev også introduceret for begrebet barndomsamnesi, hvilket beskriver hvordan voksne kun har få erindringer, fra de første tre-fire år af deres liv. Dette hjalp os til at få en større forståelse for hvordan hjernen fungerer de første år af barnets liv, sammenlignet med senere i livet. Peter Krøjgaard fik også fortalt hvordan denne forskning har en betydning, for hvordan vi i fremtiden undersøger, hvordan børn bearbejder minder og traumer fra netop denne tid i deres liv. 

Efter dette holdt vi en kort pause på omkring 45 minutter, hvor vi havde mulighed for at spise den lækre dagens ret, Chili Con Carne. Derefter startede Carsten Jensen et nye foredrag op, der hed "Rød, blå eller lila: Velfærdsstaten og de politiske partier". Personligt fandt vi, Sofie og Michelle, foredraget meget interessant og relevant, i forhold til de samfundsmæssige problemer vi står overfor i Danmark for tiden. Ved hjælp af forskellige grafer og diagrammer, forklarede Carsten os hvordan det kan være, at fx Rød blok fører mere "Blå politik" efter de er kommet i regeringen, og således også omvendt med den Blå blok.
Vi fik muligheden for at anvende vores nye viden i praksis, da vi blev tildelt en case, der netop omhandlede velfærdsstatens udvikling og blokkenes tendens til, i en hvis grad, at føre modsat politik af deres egentlige grundpolitik. 
Dagen blev sluttet af med, at Svend takkede for endnu en gang, og der blev sagt på gensyn. Alt i alt en spændende og lærerig dag som altid!
FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk