Med solen som nabo

  • Tirsdag, 28. marts 2017 - 19:00 til 21:00
  • Aarhus Universitet, Søauditorierne, Wilhelm Meyers Allé, bygning 1250
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2015, 2016 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 27. marts 2017 - 12:00

Med solen som nabo

Foredrag ved lektor i geoscience Mads Faurschou Knudsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og
lektor i astronomi og geoscience Christoffer Karoff, Institut for Geoscience og Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Uden Solen var der ikke liv på Jorden. Uden Solen ville Jorden være et goldt og øde sted. Og uden Solen ville gennemsnitstemperaturen på Jorden være tæt på det absolutte temperaturnulpunkt, −273 °C. 

For at forstå hvordan livet er opstået og udviklet på Jorden, er det derfor vigtigt at forstå hvordan den energi vi modtager fra Solen har ændret sig på grund af ændringer i Solens lysstyrke og Jordens bane omkring Solen. Også fremover vil energien fra Solen ændre sig og påvirke betingelserne for livet på Jorden.

Vi vil blandt andet se på hvordan Solen, via de såkaldte Milankovic-cyklusser, er en af drivkræfterne bag istidernes kommen og gåen – og hermed udbredelsen af det moderne menneske; hvordan ændringer i Solen styrer hyppigheden af den regnfulde Monsun i det østlige Asien; og hvordan Solen måske også var årsagen til den lille istid i 1600-tallet. 

Nye studier, der kombinerer observationer af Sol-lignende stjerner med geologiske data fra træringe og iskerner, peger på at der i forhistorisk tid har været enorme udbrud eller eksplosioner på Solen, kaldet superflares. 

Hvis sådanne eksplosioner forekommer igen, vil de være flere tusinde gange større end de udbrud astronomerne indtil nu har observeret på Solen – og de kan have katastrofale følger for Jordens økosystem og den moderne civilisation.

Vores urolige Sol kan således påvirke betingelserne for liv på Jorden på flere forskellige måder og over mange tidsskalaer – fra minutter til årtusinder. En bedre forståelse af Solens dynamik giver i sidste ende de nødvendige rammer for at forstå dynamikkerne på Jorden og koblingen til hele solsystemet. Det giver os bedre muligheder for at imødegå potentielt farlige påvirkninger fra Solen som dem vi kan forvente fx fra superflares.

 

*OBS: Foredraget starter kl. 19.00, men billetten er bortfaldet ved fremmøde efter kl. 18.45. Afkrydsning sker i nærheden af elevatoren på etagen på samme niveau som søen.

Seminaret afholdes i samarbejde med Offentlige foredrag i Naturvidenskab, Aarhus.

 

Er der livestreaming, du kan tage til, som er tættere på end Søauditorierne i Aarhus, så er du velkommen til det. Du må så ikke tilmelde dig her på siden, men du skal efter foredraget skrive til anne@ungetalenter.dk, at du har været til foredraget, og det vil så blive registreret på din aktivitetsoversigt.

Se i øvrigt, hvilke andre byer Med solen som nabo afholdes i her.

 

  • Antal deltagere: 55
  • Lærer: AA
  • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk