Seminar Q: Kreativitet og innovation

  • Onsdag, 15. marts 2017 - 16:00 til 20:00
  • VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2015 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Lørdag, 31. december 2016 - 12:00

Kreativitet og innovation

”Imagination is more important than knowledge”

Citatet ”fantasi er mere vigtigt end viden” stammer fra Einstein, og er højaktuelt i dag med vores konstant foranderlige verden. Viden er nødvendig, men du skal kunne bruge din fantasi for, at kunne nytænke denne viden og anvende den i nye og måske besynderlige sammenhænge.

I samarbejde med VIA Studentervæksthus fra VIA University College arrangerer vi en aften, hvor du får mulighed for at arbejde med din fantasi i nye kreative innovationsprocesser.

Er jeg kreativ? Ja, alle mennesker er født kreative, men nogle kan selvfølgelig have et mere slumrende talent end andre. Men talentet kan vækkes til live. Vi vil give jer redskaber og metoder til at arbejde med jeres kreative side, så I også efterfølgende bliver i stand til at udfordre rutiner og vante måder at gå til opgaver på. Så væk med autopiloten og ind med sjove, udfordrende og vilde tilgange, som vil kunne udfordre og vride hjernen.

Design thinking ligger til grund for de forskellige processer, som I bliver introduceret til. I en forkortet udgave, går design thinking ud på at kunne spotte disharmonier, ting og processer, som ikke virker optimalt, undersøge disse/få en forståelse og viden, idégenere i forhold til forskellige muligheder, udvælge de mest geniale og brugbare, afprøve, tilrette og implementere. Processen faciliteres af facilitatorer, dvs. at vi styrer rammen, bringer jeres ressourcer i spil, skaber et inspirerende miljø, anvender relevante redskaber og metoder og sikrer konstruktive roller for alle under processen. For nærmere inspiration – se inspirationslisten.

Forskellige virksomheder og organisationer vil byde ind med forskellige udfordringer, som de står med i hverdagen, og hvor jeres idéer kan være med til at nytænke praksis. Repræsentanter fra de eksterne virksomheder og organisationer, vil være en del af dommerpanelet, når I præsenterer jeres idéer.

I må gerne medbringe computer og gå på mod.

Vi glæder os til at se jer!

Program

16.00: Velkomst

16.10: De konkrete udfordringer præsenteres

16.20: Intro til arbejdsprocessen.

16.50: Teamwork

17.00: Vi spiser og arbejder

17.45: Pitch træning

18.05: Teamwork

19.20: Pitch for dommerpanel

20.00: Tak for i dag!

Formål

Med workshoppen “Imagination is more important than knowledge” ønsker vi at give jer en viden og en praktisk forståelse for kreativitet og innovation, som I vil kunne anvende I mange andre sammenhænge.

Inspirationslink – design thinking og facilitering

Arbejdsproces ved IDEO, som illustrerer design thinking.

IDEO – verdenskendt design virksomhed.

Implementing Consulting Group – om facilitering.

D-school ved Stanford university – design thinking.

TED TALK ved Tim Brown fra IDEO

 
  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk