Seminar D: Introduktion til samfundsvidenskab

  • Tirsdag, 4. april 2017 - 16:00 til 19:30
  • AU Herning, Lokale 2131 + 2126 + 2052, Birk Centerpark 15, 7400 Herning
  • Du kan tilmelde dig dette arrangement, hvis du er fra årgang: 2016 – men du skal logge ind først.
  • Afdeling: - Herning
  • Sidste tilmeldingsfrist: Mandag, 23. januar 2017 - 12:00

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Hvad er den samfundsvidenskabelige metode, og hvad kan man bruge den til?

I vil på seminaret blive introduceret til samfundsvidenskaben gennem forskellige samfundsvidenskabelige metoder, og på den måde vil vi forsøge at vise, hvad der adskiller den samfundsvidenskabelige metode fra bl.a. naturvidenskaben og humaniora.

Efter en generel introduktion, vil tre Ph.d.-studerende, der repræsenterer forskellige fagligheder inden for samfundsvidenskaben præsentere tre forskellige metodiske tilgange med udgangspunkt i konkrete eksempler fra deres Ph.d.-projekter. I vil efter den fælles introduktion blive delt ud i grupper, hvor I får mulighed for selv at arbejde mere i dybden med de metodiske tilgange, styret af de tre Ph.d.-studerende.  

Program

16.00: Introduktion til Aarhus BSS (hvilke uddannelser og fagligheder er placeret her)
           Kort introduktion til: hvad er samfundsvidenskabeligmetode, hvorfor er det vigtigt?

16.15: 3x15 min. oplæg fra Ph.d.-studerende fra Aarhus BSS

17.00: Aftensmad

17.45: Gruppearbejde ledet af Ph.d-studerende

19.30: Slut

Workshop v/Maria Skov Jensen, Ph.d.-studerende på Institut for Virksomhedsledelse

Ph.d.-projektMikro-dynamikker og strategizing practices under institutionel kompleksitet

I workshoppen introduceres kodning som en proces til analyse af kvalitativ data. Med afsæt i et datamateriale, som I selv har været med til at generere (da I er informanterne), skal I i mindre gruppe foretage en induktiv kodning. Workshoppen vil således give indblik i analyseprocessen, hvor kvalitativ data opdeles i mindre, relevante dele, som gør det muligt at forbinde, sammenligne og kategorisere tekststykker i forhold til hinanden.

Workshop v/Mathilde Cecchini, Ph.d.-studenrende på Institut for Statskundskab

Ph.d.-projekt: Unge, sundhed og identitetsdannelse

Deduktion, induktion og abduktion – forskellige tilgange i samfundsvidenskabelig forskning

Hvad er forskellen på deduktion, induktion og abduktion? Hvad kendetegner de tre forskningsmetoder? Hvordan udformer man solide forskningsdesigns inden for de forskellige tilgange? Formålet med denne workshop er at introducere jer til de tre forskningslogikker deduktion, induktion og abduktion, og lade jer selv prøve kræfter med at udforme forskellige forskningsdesigns. Indledningsvis vil de tre tilgange blive introduceret, hvorefter I selv vil få lov til at arbejde med at formulere forskningsspørgsmål samt opstille et forskningsdesign med udgangspunkt i data fra mit Ph.d. projekt om unge, sundhed og identitetsdannelse. 

Læs dokument i højre side af skærmen til forberedelse til denne workshop.

Workshop 1 v/Mathias Aaen Thuesen, Ph.d.-studerende på Institut for Erhvervskommunikation

Ph.d.-projekt: Hvordan opstår viden i vidensøkosystemer og hvordan kan organisationer facilitere vidensskabelse på tværs af organisatoriske grænser?

Knowledge Ecosystems

I workshoppen introduceres eleven til en teoretisk linse for økosystemer og viden. Herudfra arbejdes der med den enkelte deltagers kontekst som et eksempel på et økosystem, og vi identificerer i workshoppen hvilke elementer der er i et økosystem og hvilken viden der opstår på tværs af systemets kontekster. Til sidst præsenteres de endelige økosystemer for andre deltagere (i grupper af to) for at få et indblik i forskelligheden på tværs af kontekster, og for at se evt. ligheder og forskelle mellem andres og ens eget økosystem. 

Formål
Seminar D: Introduktion til samfundsvidenskab har blandt andet til formål at give jer en indsigt i konkrete samfundsvidenskabelige metoder som eksempler på cases, man kan beskæftige sig med på samfundsvidenskab.

  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Obligatorisk

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk