Oprettet af Svend Thorhauge den 13. oktober 2016

Afslutningskonference 2016

Hvad siger de unge selv om læring og trivsel?

Spørgsmålet om forholdet mellem læring og trivsel er blevet højaktuelt gennem de senere års reformer på uddannelsesområdet. Både i folkeskolereformen og i gymnasiereformen er der et nyt og stærkt fokus på trivsel med et ønske om i højere grad at kunne måle den enkelte elevs trivsel. Forsøg på at indføre trivselsmålinger rejser imidlertid en række spørgsmål. Både indholdsmæssige i forhold til definition af trivsel, og metodiske i forhold til måling af samme. Dertil rejser sig en række pædagogiske og uddannelsespolitiske spørgsmål, som eksempelvis følgende: 

• Hvordan skal resultaterne håndteres? 

• Hvordan afhænger det pædagogiske og politiske handlingsrum af definition og operationalisering? 

• Hvordan virker det i praksis på skolerne?

Alt for ofte er det imidlertid en samtale, som føres af politikere og forskere, og de unge bliver først inddraget, når de skal besvare spørgeskemaer og deres trivsel og læring skal måles.

Det har Akademiet for Talentfulde Unge sat sig for at gøre noget ved sammen med Centre for sundhedssamarbejde på Aarhus Universitet. Derfor har vi samlet nogle af de fremmeste forskere og praktikere og sat dem sammen med 200 unge fra de midtjyske gymnasier.

I løbet af dagens vil der være både oplæg, paneldebatter og workshops. Afslutningsvist opsamles de vigtigste konklusioner og udsendes som responsum fra de unge.

Der vil blive berørt så forskellige emner som:
  • Bag om trivslen – De psykologiske grundbehov og den psykologiske ilt i vores liv og læring
  • Danske unges mentale kapital er det råstof, vi skal bygge fremtiden på, men deres trivsel er udfordret - hvad skal samfundet gøre?
  • Trivsel som risikokategori – trivsel eller mistrivsel?
  • Hvordan kan skolens fokus på læring øge alle elevers trivsel?
  • Smartphones med sensorer og analyse af data opsamlet i ’skyen’ kan bruges til udvikling af teknologier til støtte for bedre trivsel og læring

På konferencen deltager:

Jan Tønnesvang
Professor, institutleder på psykologi, Aarhus Universitet, og forfatter til en række bøger om pædagogisk psykologi

Lars Qvortrup
Professor, leder af Center for Skoleforskning, DPU, og en aktiv medspiller i implementering af de senere års skolepolitik 

Carsten Obel
Professor, leder af Center for Sundhedssamarbejde og forfatter til en række publikationer om trivsel

Kaj Grønbæk
Professor i datalogi på Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler om brugen af mobile teknologier og dataanalyse inden for læring og trivselsforbedringer 

Karen Wistoft
Professor, DPU, Aarhus Universitet

Torben Steen
Chefkonsulent i Skanderborg kommune

Mette Laub Petersen
Projektleder på skolesundhed.dk og ungeprofilen.dk

Line Langballe
Arkitekt MAA, Innovationskonsulent på sundhed.dk

Cecilia Ambrosius Høgfeldt
Student of Human Science at Oxford University, ATU-Alumne 

Jakob Uffelmann
Innovationschef hos sundhed.dk, arbejder med innovation, strategi og implementering inden for sundheds- og velfærdsteknologi

 

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk