Vælg 4 ud af 9

4

Seminar N: Hvor vil du sætte dit aftryk?

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar M: Den posthumane horisont

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Kan - og vil - mennesket overskride sig selv?

Vi går vi i dybden på humaniora og sætter fokus på begrebet menneske ved at stille os selv det spørgsmål, om begrebet overhovedet længere giver mening. Med os har vi professor MSO Mads Rosendahl Thomsen fra litteratur ved Aarhus Universitet. 

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar L: Steering companies to new and profitable businesses

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Vi går vi i dybden på handelsvidenskab og sætter fokus på organisationers og virksomheders muligheder for at forme deres egen fremtid. Med os har vi professor René Rohrbeck fra Aarhus Universitet. Seminaret vil foregå på engelsk.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar K: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Til fordybelsesseminarerne på Science and Technology den 19.9 og den 12.10 vil du få mulighed for at fordybe dig inden for et af fakultetets fagområder. Det kan være fysik, kemi, ingeniørvidenskab, biologi eller lignende.

Workshop K1: Tarmkræftcellernes vækst ¡AFHOLDES DEN 10. OKTOBER I FOULUM!
Mødested: AU Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar J: Lighed for loven, offentlig myndighedsudøvelse og internationale menneskerettigheder

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Fordybelse på samfundsvidenskab

Vi går i dybden med menneskerettighederne og den juridiske videnskab. Med os har vi Nick Storm Stausholm, cand.jur., PhD, Juridisk Institut, BSS, Aarhus Universitet.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar I: Fordybelsesworkshops på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Fordybelse på naturvidenskab og ingeniørvidenskab

Til fordybelsesseminarerne på Science and Technology den 19.9 og den 12.10 vil du få mulighed for at fordybe dig inden for et af fakultetets fagområder. Det kan være fysik, kemi, ingeniørvidenskab, biologi eller lignende.

I skal prioritere, hvilken workshop, I helst vil på, når I tilmelder jer. I prioriterer her senest den 13. september.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar H: Hvor vil du sætte dit aftryk?

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Uddannelser mellem teori og praksis

En professionsbacheloruddannelse er i modsætning til de akademiske og analytiske uddannelser oftest rettet mod et bestemt erhverv.

Uddannelserne kobler mellem praksisnær teori på uddannelsesinstitutionen og teorinær praksis, når de studerende er i praktik, og de er sammesat af både teoretisk og praktisk undervisning.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar G: Hvornår er et liv et liv?

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Fordybelse på sundhedsvidenskab

Hvornår er et liv værd at redde? Hvor går grænsen for hvilket liv, der er værd at fortsætte, og hvornår er livet værd at leve?

Vi bliver til stadighed dygtigere til at diagnosticere sygdomme, finder mere effektive måder at behandle på og bedre muligheder for at forlænge livet for nyfødte, unge og ældre. Men hvilket liv redder vi det til? Skal vi gøre det blot fordi, vi kan? Hvor går grænsen, og hvem sætter grænsen? Disse overvejelser er blandt de spørgsmål, vi vil diskutere ved dette års Fordybelsesseminar på Health.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

Seminar F: Phantom of the opera

 • Afdeling:
 • Sidste tilmeldingsfrist:

Fordybelse på humaniora

Musikdramatik er en interessant kunstform, ikke mindst fordi den blander og sammensmelter en lang række af andre kunstneriske udtryk som f.eks. skuespil, litteratur, musik, billedkunst, dans m.m. Typiske eksempler på musikdramatiske genrer er opera, operette og musical. I dette miniseminar vil vi se nærmere på musicalgenren eksemplificeret ved Andrew Lloyd Webbers musical fra 1986, The Phantom Of The Opera.

 • Antal deltagere:
 • Lærer:
 • Type:

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk