Sommercamp 2018

  • Søndag, 1. juli 2018 - 12:00 til Torsdag, 5. juli 2018 - 14:00
  • Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej 8, 7470 Herning
  • Afdeling: - Herning - Viby
  • Sidste tilmeldingsfrist: Fredag, 30. marts 2018 - 12:00

Sommercamp 2018

Sommercamp 2018 arrangeres i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, flere virksomheder og ATUMUN.

Ugen er fuld af faglige og sociale arrangmenter, ekskursioner, simulering af FN-forhandlinger

Vi afslutter torsdag med samlet refleksion over ugen, inden vi rydder og pakker sammen.

En gruppe elever fra årgang 2016 og 2015 har meldt sig som tutorer og vil være med til at gøre sommercampen til en uforglemmelig oplevelse.

Der er en deltagerbetaling på 500 kr. pr. deltager. Beløbet skal være indbetalt på reg.: 5077 konto: 0001255176 senest den 1. juni 2018.

Hvis I glæder jer bare halvt så meget som os, så kan det kun gå godt.

Mange hilsner

Nis, Mie, Otto, Svend og Anne

#atumidt

Søndag
 
12.00-13.00: Ankomst og registrering og sandwich
 
13.00-13.15: Velkomst v/Svend Thorhauge
 
13.15-15.15:Udenrigspolitisk Analyse: Hvad stater ”vil”, ”beslutter” og ”gør” v/Jonas Gejl Pedersen
Hvorfor valgte Rusland, at intervenere militært i Ukrainekrisen og annektere Krim i 2014? Hvorfor valgte USA, at invadere Irak i 2003? Hvorfor endte Cubakrisen i 1962 ikke med atomkrig? Hvorfor kan medlemmerne af FNs Sikkerhedsråd ikke enes om, at afslutte den syriske borgerkrig? Disse spørgsmål er alle eksempler på, hvad studiet af udenrigspolitik beskæftiger sig med. 
Forelæsningen har et formål: At klæde dig godt på til, at kunne sætte dig i diplomatens sted og bruge et antal nøje udvalgte teorier og metoder inden for udenrigspolitisk analyse til, at undersøge og vurdere staters udenrigspolitiske ambitioner, beslutningsprocesser og adfærd i og udenfor internationalt samarbejde med andre stater. 
 
Kaffe
 
15.45-16.15: Indkvartering, udlevering af bestilte trøjer og spredt hygge
 
16.15-17.00: Introduktion til MUN
 
17.00-17.30: Samling i tutorgrupper
 
17.30-18.15: Aftensmad
 
18.30-22.30: Sammspil
Sammspil vil være vært for et sjovt, udfordrende og lærerigt aftenarrangement. Der vil være fokus på at skabe et stærkt socialt fundament gennem det, vi kalder et femkantsløb. 
Her skal vi sammen i mindre teams løse udfordrende opgaver, bevæge os og selvfølgelig i fællesskab reflektere over, hvordan det gode samarbejde etableres i praksis.
 
22.30-23.30: Social leg og hygge v. tutorer og studentermedhjælpere
Danmark-Kroatien streames i aulaen. Hvis du gerne vil have den ægte oplevelse og spænding, må du holde dig ude af kontatk med omverdenen og holde dig fordybet i ATU-verdenen:-) 
 
Mandag (for den ene halvdel og tirsdag for den anden)
 
07.00-09.00: Morgenmad
 
07.20-08.25: Busafgang til ekskursioner
 
09.00-15.00: Undervisning på virksomheder
 
15.30-16.30: Bus retur
 
18.00-19.00: Aftensmad 
 
19.30-21.30: Turnering i hold: Rundbold, fodbold, hockey, basket, høvdingebold, ultimate
 
Tirsdag (for den ene halvdel og mandag for den anden)
 
07.00-09.00: Morgenmad
 
09.00-12.00: ATUMUN: Model United Nations
Siden 1945 har FN forsøgt at være det forum, hvori internationale konflikter skulle løses. Men FN har siden årtusindskiftet måtte se sig handlingslammet og uden reel autoritet, når konflikter er opstået eller blusset op. Og selvom sikkerhedsrådet så sent som i 2015 enstemmigt fordømte brugen af kemiske våben, har sikkerhedsrådet desværre ikke kunnet agere på de seneste års eskaleringer i brug af netop kemiske våben. På sommercampens Model United Nation får I muligheden for at sætte jer i diplomaternes stole i FN's sikkerhedsråd, når der skal findes en løsning på situationen i Syrien, og se om I kan nå til enighed. 
 
12.00-13.00: Frokost
 
13.00-16.00: ATUMUN: Model United Nations fortsat
 
18.00-19.00: Aftensmad
 
19.00- 21.00: Forberedelse af underholdning til festen
 
21.15-22.00: Samling i tutorgrupper
 
Onsdag
 
07.00-08.30: Morgenmad
 
08.30-09.30: Morgensamling
 
09.30-10.00: Introduktionsforelæsning v/Lars Ditlev Mørck Ottosen, Science and Technology, Aarhus Universitet
 
10.00-12.00: Workshops
 
Workshop 1: Hvor sikker er den digitale verden egentlig? v/Morten Eskildsen og Jens Rotne
Vi lever i en verden med stigende fokus på digitale oplysninger og ikke mindst beskyttelse af dem. Man snakker om, at disse i fremtiden vil være vores største handelsvare. Hvorfor skal vi så absolut dele alle vores private oplysninger for at få adgang til information? Vi vil i denne workshop arbejde med udfordringen igennem sikre beregninger, det vil sige, hvordan man kan tillade andre at regne på sine oplysninger, uden at de ved, hvad oplysningerne konkret er. Kan du udregne, hvor mange øl en person fra din klasse gennemsnitligt drikker uden at vide, hvor mange øl de andre klassekammerater drikker? Workshoppen tager udgangspunkt i et oplæg fra os, og dernæst arbejdes der i grupper, hvor hver gruppe medbringer mindst en computer.
 
Workshop 2: Next generation social robots v/Nicolas Navarro Guerrero
I fremtiden er din bedste ven måske en computer. Forskere er nemlig i fuld gang med at udvikle en avanceret form for social intelligens til robotter, så de kan opnå både situationsfornemmelse og empati. Nicolas udvikler de algoritmer, der skal gøre det hele muligt, og han arbejder tæt sammen med psykologer, antropologer og filosoffer. På workshoppen får du indblik i den seneste teknologiske udvikling inden for ”menneske-robotter”, og om de ingeniørvidenskabelige problemstillinger, der knytter sig hertil.
¡NB! Hent software herfra inden sommercampen: http://www.coppeliarobotics.com/downloads.html
Workshoppen afholdes på engelsk

Workshop 3: Verden på olieafvænning - fremtidens biobaserede samfund v/Lars Ditlev Mørck Ottosen
Det haster med at finde løsninger, der gør verdens befolkning i stand til at bruge naturens ressorcer på en bæredygtig måde. Lars udvikler nye teknologier, der gør det muligt at realisere en cirkulær bioøkonomi, så vi kan drive vores samfund uden brug af fossilt kul, olie og gas. Det betyder, at vi skal have mere biomasse, og at alle biomasser skal bruges smartest muligt uden spild. Derfor skal vi fremtiden producere mere biomasse på en bæredygtig måde og forvandle alle restprodukter fra industri, husholdning og landbrug til blandt andet brændstof, materialer, foder og fødevarer. Vi skal også tænke endnu mere i alternative energikilder. Hør mere om den fascinerende ingeniørvidenskabelige forskning, der får stor betydning for vores samfund i fremtiden og bliv klogere på bio- og kemiteknologien bag. ​

Workshop 4: Ingeniørvidenskaben og den moderne hjertekirurgi v/Peter Johansen
Ingeniører fra Aarhus Universitet samarbejder i øjeblikket med hjertelæger om at finde en sikker og skånsom metode til at fjerne defekte hjerteklapper hos patienter. Konkret vil de bruge små balloner til at sprænge den defekte klap, så der bliver plads til at indføre en ny via et hul i lysken og hele vejen op igennem hovedpulsåren. Det lyder simpelt, men det kræver en uhyggelig grad af præcison. For hvor stort et tryk skal der til, før hjerteklappen sprænger? Og hvad kan det omkringliggende væv holde til? Peter vil fortælle om samarbejdet mellem læger og ingeniører og vise, hvordan matematikken og fysikken er centrale grunddiscipliner i moderne hjertekirurgi.

Workshop 5: Plastik – det 20. århundredes materiale v/Mogens Hinge
I 1930’erne blev plastik introduceret som et nyt materiale i den vestlige verden. Det gav industrien helt nye fremstillingsmuligheder, og i dag er der plastik i rigtig mange af de brugsgenstande, vi omgiver os med i hverdagen. Dette fantastiske materiale har på godt og ondt været med til at skabe en helt ny forbrugerkultur. I denne workshop skal vi se nærmere på materialets kemi, mekanik og formgivningsmuligheder. Workshoppen består af et teoretisk oplæg samt eksperimentelle øvelser. Det er klart, at det kun er en lille øjenåbner til plastens vidunderlige verden med simple opstillinger, som kan laves alle steder – både hjemme og lokalt på gymnasierne.
 
Workshop 6: Cæsar og FDR: hypotestest i en Big Data tidsalder v/Jens Jensen
I denne workshop skal vi arbejde med, hvordan man ud fra data afgør, om man har tillid til en hypotese. Som eksempel vil jeg se på, hvordan ingeniører aften før opsendelsen af Challenger rumfærgen i 1986 forsøgte at få ledelsen til at aflyse opsendelsen. I skal løse en opgave, hvor I ved hjælp af terningekast skal afgøre, om I har tillid til en hypotese.
I den anden del af workshoppen vil vi udvide diskussionen og se på en situation, hvor mange hypoteser testes samtidigt. Udgangspunktet her er, at en død laks kan vise hjerneaktivitet! En sådan situation kræver, at vi må ændre vores måde at anskue hypotesetest på. I skal selv arbejde med, hvor meget information der er i et datasæt omkring tilbagefald efter en kræftbehandling. Derafrundes med lidt bemærkninger om Big Data generelt.
 
12.00-13.00: Frokost
 
13.00-15.00: Gentagelse af workshops
 
15.00-15.30: Fælles opsamling
 
16.00-17.00: Kollektiv forberedelse af aftenen
 
17.00-17.45: Egen tid før middag
 
17.45-18.30: Optakt til fest, fotografering, borddækningskonkurrence, velkomstdrink, gå til bords
 
18.30-01.00: Middag og fest
Torsdag
 
07.30-08.45: Morgenmad 
 
09.00-09.15: Morgensamling
 
09.00-12.00: Europe og Storbritannien efter Brexit v/professor Mads Qvortrup, Coventry University
Efter Brexit vil briterne gerne føre deres egen uafhængige udenrigspolitik og være en uvildig mægler i international politik. Og Macron vil gerne have mere integration. Samtidig er der populister i Italien og Ungarn. Hvor går Europa hen? Kan englænderne blive uafhængige, eller ender det galt? Det er der meget, der tyder på.
I oplægget trækkes linierne op, og vi vover et bud på, hvor Europa er i de næste ti år.
 
12.00-12.30: Refleksion og læringspotentiale
 
12.30-13.30: Oprydning og tak for denne gang
Sandwich to go
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Antal deltagere:
  • Lærer: AA
  • Type: Sommercamp

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinBliv del af vores netværk